[vc_row][vc_column][vc_column_text]Phần 1 – Tổng Quan
Phần 2 – Server
Phần 3 – Nichsite
Phần 4 – Email marketing
Phần 5 – Cài đặt hệ thống
Phần 6 – Free traffic
Phần 7 – Solo Ads Traffic

 

Phần 2: SERVER

[/vc_column_text][vc_column_text]

Video 1: Giới thiệu Hosting và Sever riêng 

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=NOe8HQ7i3ZY”][vc_column_text]

Đăng kí http://www.vultr.com/

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 2: Cài Sever và một số câu lệnh

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Tky7xmjjMUM”][vc_column_text]
Cai dat may chu:
wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee
-----------------------
Them 1 website mới: 
ee site create cxv.com --w3tc
------------------------
Xoa 1 website: 
ee site delete domain.com
------------------------
Tat website:
ee site disable domain.com
------------------------
Mo website:
ee site enable domain.com
------------------------
Xem thong tin website:
ee site info doamin.com
------------------------
Cap nhat phan mem cho website: 
ee site update doamin.com --wpfc
------------------------
Xoa cache:
------------------------
SSL: Cai ssl web moi
ee site create example.com --wp --letsencrypt
------------------------
Cap nhat SSL cho website:
ee site update dailylifestuffs.com --letsencrypt
------------------------
Tat ssl:
ee site update example.com --letsencrypt=off
-------------------------
Dang ky moi SSL Sau 90 ngay: 
ee site update example.com --letsencrypt=renew
-------------------------
[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

Video 3: Đăng ký và trỏ tên miền về sever

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=QadTYXdQ8MY”][vc_column_text]

Đăng ký https://godaddy.com/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_column_text]

Video 4: Cài một website và Quản lý website qua sever

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=If6WHknbo7U”][vc_column_text]
Cai dat may chu:
wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee
-----------------------
Them 1 website mới: 
ee site create cxv.com --w3tc
------------------------
Xoa 1 website: 
ee site delete domain.com
------------------------
Tat website:
ee site disable domain.com
------------------------
Mo website:
ee site enable domain.com
------------------------
Xem thong tin website:
ee site info doamin.com
------------------------
Cap nhat phan mem cho website: 
ee site update doamin.com --wpfc
------------------------
Xoa cache:
------------------------
SSL: Cai ssl web moi
ee site create example.com --wp --letsencrypt
------------------------
Cap nhat SSL cho website:
ee site update dailylifestuffs.com --letsencrypt
------------------------
Tat ssl:
ee site update example.com --letsencrypt=off
-------------------------
Dang ky moi SSL Sau 90 ngay: 
ee site update example.com --letsencrypt=renew
-------------------------
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]