Video 1: Mô hình xây dựng nichsite clickbank

Video 2: Những ngách sản phẩm tiềm năng bạn nên biết

Cai dat may chu:
wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee
-----------------------
Them 1 website mới: 
ee site create cxv.com --w3tc
------------------------
Xoa 1 website: 
ee site delete domain.com
------------------------
Tat website:
ee site disable domain.com
------------------------
Mo website:
ee site enable domain.com
------------------------
Xem thong tin website:
ee site info doamin.com
------------------------
Cap nhat phan mem cho website: 
ee site update doamin.com --wpfc
------------------------
Xoa cache:
------------------------
SSL: Cai ssl web moi
ee site create example.com --wp --letsencrypt
------------------------
Cap nhat SSL cho website:
ee site update dailylifestuffs.com --letsencrypt
------------------------
Tat ssl:
ee site update example.com --letsencrypt=off
-------------------------
Dang ky moi SSL Sau 90 ngay: 
ee site update example.com --letsencrypt=renew
-------------------------

Video 3: Một số công cụ bạn cần chuẩn bị

Authority Miễn Phí ($59) : http://www79.zippyshare.com/v/EtUtCqeB/file.html
ConvertPlug ($21/năm) Miễn Phí Trọn Đời: http://www79.zippyshare.com/v/IPOx9IWL/file.html
Instabuilder ($97) : http://www50.zippyshare.com/v/11ekoxuJ/file.html

Video 4: Cài theme nichsite