Phần 1 – Tổng Quan
Phần 2 – Server
Phần 3 – Nichsite
Phần 4 – Email marketing
Phần 5 – Cài đặt hệ thống & THỰC CHIẾN
Phần 6 – Free traffic
Phần 7 – Solo Ads Traffic

 

Phần 4: HỆ THỐNG EMAIL MARKETING

Video 1: Tổng quan email marketing

Video 2: Cài đặt plugin và các chức năng

Download Free ($59) : http://www5.zippyshare.com/v/QcIDHc4o/file.html

Video 3: Kết nối SMTP

Video 4: Kết nối Cron

Video 5: Cơ chế hoạt động email marketing (cơ bản)