[vc_row][vc_column][vc_column_text]Phần 1 – Tổng Quan
Phần 2 – Server
Phần 3 – Nichsite
Phần 4 – Email marketing
Phần 5 – Cài đặt hệ thống & THỰC CHIẾN
Phần 6 – Free traffic
Phần 7 – Solo Ads Traffic

 

Phần 5: AFFILIATE THỰC CHIẾN

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 1: Công Cụ affiliate

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=392se8gM1w0″][vc_column_text]Payoneer (nhận $25 miễn phí): https://goo.gl/BFssEp
PayPal: https://www.paypal.com/vn/home
Jaaxy: http://jaaxy.com/
Ubersuggest.io : https://ubersuggest.io/
Semrush.com : https://www.semrush.com/[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 2: Những Network affiliate Uy tín

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=LtxMvDgnrXE”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 3: Bí mật tất cả những gì mình đang làm trên Internet (Quan trọng)

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=iSAKwhVT_sA”][vc_column_text]Demo nichsite 1: https://www.youtube.com/watch?v=4ANxK78iN34
Demo nichsite 2: https://reviewproductbonus.com/[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 4: Nichsite thực tế 

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=65NOx3oHZ6k”][vc_column_text]Xem Demo Nichsite 1: https://www.youtube.com/watch?v=T–w1gB4Exg
Xem Demo Nichsite 2: https://www.youtube.com/watch?v=RTk2vzn29C4
Tài Liệu Content:

WEIGHT LOSS NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJa2VadW5pV2h5Tnc?usp=sharing

SURVIVAL NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJWkNKajlpRzJRaEE?usp=sharing

SPRITUALITY NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJZVNoa3RNaGdJaWs?usp=sharing

SELF-HELP NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJUzFSZW5CTXdYNGM?usp=sharing

PREGNANCY NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJUm56NGd4Z0s1Vkk?usp=sharing

HEALTH & FITNESS NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJRDNwM1VxbEdGNHM?usp=sharing

LEARN TO SING NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJZUtEZUlPdFNCTEk?usp=sharing

INTETNET MARKETING NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJcy1EempuSWtJbzg?usp=sharing

GOLFNICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJZVU0RFVfdEZvYzQ?usp=sharing

DIET NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJelFHaFVGRDlRSk0?usp=sharing

DATING NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJbmVMby1BUzFwLXc?usp=sharing
[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 5

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=nwJ21g9-n0k”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 6

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=-NHVqgxTcUQ”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 7

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Mg6fVrFdj_Q”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 8

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=17tTAqVZBCU”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 9

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=1bBA8jgEkNA”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Video 10

[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=Cd1LZyjDD6k”][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]ĐANG CẬP NHẬT ..[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]