Video thôi miên

Một bài thôi miên mình thiết kế riêng cho bản thân để lên động lực, tinh thần, giữ vững lòng tin, thiết lập và duy trì tinh thần hành động – bắt tay vào làm – tạo kết quả. Nay mình chia sẽ với tất cả các bạn. Có hành động thì mới có kết quả, có hành động thì mới có thực tại ! cách thôi miên

*Lưu ý: nhạc thôi miên trong video khá mạnh nên có thể sẽ gây buồn ngủ. Không nghe khi đang làm bất cứ việc gì đòi hỏi sự tập trung. Hãy nghe khi có thể hoàn toàn thư giãn và nếu có thể chìm vào giấc ngủ thì càng tốt ! cách thôi miên

cách thôi miên

 

Tags: video thôi miên, audio thôi miên, nhạc thôi miên, lập trình tư duy, lập trình não bộ, lập trình tiềm thức, NLP

Comments are closed.